Kaikkien naisten talo -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti keväällä kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.  Suomen Valkonauhaliiton Kaikkien naisten talo -hanke on osa ”Kaikille eväät elämään” avustusohjelmaa. Hanke alkoi 7.7.2017.

Hanke keskittyy erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukemiseen Turussa päiväkeskustoiminnan käynnistämisen avulla. Hankkeessa tuetaan naisten ja heidän perheidensä osallisuutta luomalla konkreettinen palvelu, johon on mahdollista kiinnittyä. Päiväkeskuksessa tarjolla on apua kokonaistilanteen selvittämiseen sekä ammatillista tukea ja neuvontaa. Työmuotona on myös pienryhmätoimintaa ja yksilötyötä. Toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tueksi kohderyhmälle.

Kaikkien naisten talo -hankkeen projektipäällikkönä on Minna Saunders (sosionomi YAMK) ja projektityöntekijänä Elizabelle Laine (kulttuurituotannon medianomi).