Nykter – solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2018

Unga ska skyddas för den friare alkoholförsäljningen och för skador till följd av alkohol och droger

Enkäten Hälsa i skolan år 2017 gav många som redan blivit vana vid nykterhet bland unga en tankeställare. Enkätens resultat visade att användningen av alkohol varje vecka ökat bland högstadieelever, gymnasiestuderande och studerande inom yrkesutbildningen. Samtidigt har den i december 2017 godkända nya alkohollagen medfört ytterligare lättnader för alkoholförsäljningen i livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer. Kopplingarna mellan psykiska problem, ekonomiska svårigheter och utslagning bland unga och missbruk av berusningsmedel, särskilt alkohol, har påvisats i många undersökningar. Unga måste ges ännu mer stöd för att de ska kunna sluta använda berusningsmedel eller helt undvika ens att pröva på dem.

Sommaren börjar och det ger alltid anledning till glädje och firande. Å andra sidan är sommarlovet och fritiden ett lockande tillfälle för många unga att börja använda alkohol och andra berusningsmedel. Mitt bland allt det roliga är det viktigt att tänka på att fördelen med fester utan berusningsmedel är att även dagarna efter skolavslutningsveckoslutet och sommarens start känns festliga. Det lönar sig således att inte förstöra festen med berusningsmedel!

Därför påminner kampanjen Nykter – Solklart unga, deras föräldrar och alla som har ansvar som fostrare om vikten av att bygga upp en balanserad framtid med kloka beslut som fattas i dag. Kampanjens samarbetspartner hoppas att alla vuxna i landet stödjer de ungas uppväxt och handlar för att säkerställa att de unga får ett lyckligt och sunt liv. Unga ska få växa upp i en balanserad och ansvarskännande omgivning. Det allra viktigaste är att sköta om våra ungas säkerhet!

Kampanjen uppmuntrar alla att göra sunda och trygga val. Den utmanar också vuxna som har ansvar som fostrare att fundera på sina egna val när det gäller berusningsmedel. Föräldrarna ska kunna tänka på den egna familjens spelregler med framförhållning också när det gäller festdagar. De vuxna är skyldiga att tillsammans med de unga bygga upp en vardag och fest där det är ett naturligt och enkelt val att vara utan berusningsmedel.

Kampanjen påminner om att alla berusningsmedel är skadliga för hälsan – inte bara alkohol, tobak och droger utan även elektroniska cigaretter, snus och cannabis. De unga och deras föräldrar borde allt bättre identifiera de sociala olägenheter som alla berusningsmedel medför och undvika att använda berusningsmedel.

Kampanjen Nykter – Solklart ordnas nu för sextonde gången och den fokuserar särskilt på veckoslutet kring skolavslutningen 1–3.6.2018. I kampanjen i år deltar Nykterhetens Vänner rf, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner r.f., Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen rf och Sinuli.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart! gratulerar de nyutexaminerade och önskar alla unga soliga sommarlovsdagar. Vi är stolta för alla våra nyktra unga, några av dem till och med världsberömda, och önskar dem mod att avstå från berusningsmedel också i framtiden. Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Mer information:
Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
marko [dot] kailasmaa [a] raitis [dot] fi, tel. 040 455 4356
www.nyktersolklart.fi
www.facebook.com > Selvin päin kesään