Työntekijät

Liiton pääsihteeri on TM, pastori Irja Eskelinen ja toimistosihteeri Nina Hurtamo.

Liitolla on myös projektitoimintaa. Heinäkuussa 2017 aloitettiin Turussa Kaikkien naisten talo -hanke, jossa tarjotaan päiväkeskustoimintaa haavoittuvassa asemassa oleville maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille. Hankkeen projektipäällikkönä toimii sosionomi YAMK Minna Saunders ja projektityöntekijänä medianomi Elizabelle Laine.

Lisäksi liiton palveluksessa on palkkiotoimisia työntekijöitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä sekä ryhmien ohjaajia yhteensä noin 25.

Suur-Helsingin Valkonauhan ylläpitämässä Liisankodissa on oma henkilöstö.

 

Irja Eskelinen    

Irja Eskelinen
pääsihteeri

Nina

Nina Hurtamo
toimistosihteeri