Suomen Valkonauhaliiton kevätkokous 21.4.2018

KOKOUSKUTSU PAIKALLISYHDISTYKSILLE

Kutsu Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään liiton Kotipesässä osoite Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki lauantaina 21.4.2018 alkaen kello 13.00. (Huomio! Kokouskahvitus ennen kokousta klo 11.30 alkaen)

Kevätkokouksen tehtävänä on päättää liiton sääntöjen 5.§:ssä mainitut kevätkokoukselle kuuluvat asiat:

-          vahvistaa vuosikertomus vuodelta 2017

-          vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2017

-          päättää vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on lähetettävä liittohallitukselle viisi (5) viikkoa ennen kokouspäivää lukuun ottamatta sääntöjenmuutosta koskevia ehdotuksia, jotka on lähetettävä kolme (3) kuukautta ennen kokouspäivää.

Liiton kokouksissa on paikallisyhdistyksillä yksi (1) ääni kutakin alkavaa 25:ta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Edustajikseen liiton kokouksiin paikallisyhdistykset valitsevat kukin äänimääräänsä vastaavan luvun edustajia, joilla kullakin on yksi ääni, sekä saman verran varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään äänioikeuttaan.

Kokouskahvitus alkaa klo 11.30. Kello 13 alkavan kokouksen alussa on musiikkiohjelmaa, liiton puheenjohtajan avaussanat, hiljainen hetki poisnukkuneille sekä Tasavallan presidentin 6.12.2017 myöntämien kunniamerkkien jakaminen.

Lämpimästi tervetuloa!

 

KOKOUSKUTSU HENKILÖJÄSENILLE JA KANNATTAJAJÄSENILLE

Kutsu Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään liiton Kotipesässä osoite Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki lauantaina 21.4.2018 alkaen kello 13.00. (Huomio! Kokouskahvitus ennen kokousta klo 11.30 alkaen)

Kevätkokouksen tehtävänä on päättää liiton sääntöjen 5.§:ssä mainitut kevätkokoukselle kuuluvat asiat:

-          vahvistaa vuosikertomus vuodelta 2017

-          vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2017

-          päättää vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on lähetettävä liittohallitukselle viisi (5) viikkoa ennen kokouspäivää lukuun ottamatta sääntöjenmuutosta koskevia ehdotuksia, jotka on lähetettävä kolme (3) kuukautta ennen kokouspäivää.

Liiton kokouksissa on jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneella henkilöjäsenellä 1/25 ääntä. Kannattajajäsenillä on puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lämpimästi tervetuloa!