Usein kysyttyä

Valkonauha ei ole kovin tunnettu järjestö pitkistä perinteistään huolimatta. Monelle on syntynyt meistä pelkkiä mielikuvia, eivätkä mielikuvat aina vastaa totuutta. Kokosimme tähän meiltä useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin.

 

Kuinka on mahdollista, että Valkonauha on toiminut Suomessa yli sata vuotta, mutta en ole koskaan kuullutkaan siitä? Miksi järjestöstänne ei kirjoiteta lehdissä?

Valkonauhalaiset ovat keskittyneet tekemiseen ja saamaan aikaan uudistuksia ja parannuksia yhteiskuntaan pikemmin kuin puhumaan itsestään. Leikekirjaamme on kertynyt juttu poikineen, mutta on totta, että enemmänkin voisi olla. Tiedottamiseen ja itsestämme kertomiseen on alettu panostaa enemmän. Työstämme tiedottaminen on tärkeää, jotta saisimme uusia jäseniä mutta myös siksi, että tieto hyvistä asioista leviää. Ihmisten on tärkeä tietää, miten hyödyllistä työtä Valkonauhassa tehdään ja miten paljon voimme yhdessä saada aikaan.

Järjestämistämme tilaisuuksista ilmoitetaan monien lehtien minne mennä –palstoilla. Julkaisemme myös omaa Valkonauha-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden voi tilata vaikka ei olisikaan jäsen, ja sen voi lukea myös kotisivuillamme: Valkonauha-lehti

 

Onko Valkonauhaliitolla jotain tekemistä Sininauhaliiton kanssa?

Suomen Valkonauhaliitto ja Sininauhaliitto ovat kaksi eri asiaa. Valkonauhaliitto on kristillinen naisjärjestö, joka tekee ennaltaehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä ja järjestää monenlaista muuta psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävää toimintaa. Sininauhaliitto taas on noin sadan kristillistä päihdetyötä tekevän järjestön keskusliitto, ja sen toiminnassa on mukana paljon miehiä.

 

Olen kiinnostunut jäsenyydestä, mutta en ole täysin raitis. Voinko silti tulla mukaan toimintaan?

Kyllä, tervetuloa! Suomessa ei jäseniltä vaadita raittiuslupauksia. Valkonauhan tilaisuudet ovat kuitenkin päihteettömiä, sillä haluamme tukea raittiita elämäntapoja. Erityisesti haluamme rohkaista terveeseen elämään niitä, joille päihteet ovat ongelma ja tarjota kaikille päihteettömiä toimintaympäristöjä. Osa jäsenistämme on absolutisteja, osa ei, kaikille raittius on kuitenkin arvokas ja kannatettava asia. 

 

Mitä tarkoittaa, että Valkonauha on naisjärjestö? 

Valkonauha alkoi Yhdysvalloissa naisten liikkeenä ja on sitä edelleen. Nykyään miehet voivat liittyä kannattajajäseniksi. Miehet voivat myös tulla mukaan varsinaiseen toimintaamme. Lisäksi monen valkonauhalaisen puoliso antaa yhdistykselle arvokasta apua esimerkiksi osallistumalla tilaisuuksien järjestämiseen. Toimintamme kohdistuu myös apua tarvitseviin miehiin.

 

Kuinka kansainvälinen järjestö Valkonauha on?

Valkonauha toimii noin 40 maassa. Viimeisimpiä tulokkaita ovat Tuvalu, Tonga ja Kiribati. Maailmanliitto järjestää joka kolmas vuosi kongressin, johon osallistuu jäseniä kaikkialta maailmasta. Suomen Valkonauhaliitto emännöi kongressin Helsingissä 10.-15.7.2019. Kongressitunnelmiin pääset kotisivuillamme avaamalla sivuiltamme Järjestö/Kansainvälinen toiminta.

 

Selasin Valkonauha-lehden aiempaa numeroa ja huomasin poliitikkojen kirjoituksia. Onko Valkonauha poliittisesti sitoutunut järjestö?

Ei ole. Jos selaa useita Valkonauhan numeroita, huomaa, että lehteen kirjoittaa hyvinkin erilaisia poliittisia näkemyksiä ja eri puolueita edustavia henkilöitä. Poliitikon tai muun merkkihenkilön kirjoitus ei viittaa millään lailla Valkonauhan sitoutumiseen vaan kertoo järjestömme nauttimasta luottamuksesta. Meitä arvostetaan yli puoluerajojen ja aatteiden. Tärkeimmäksi asiaksi nousee tekemämme työ, ja siihen liittyvät perusarvot ovat ihmisläheisiä ja kristillisiä, ei poliittisia.

 

Olen kiinnostunut toiminnasta, mutta minulla ei ole erityistaitoja tai -osaamista. Onko minulle käyttöä Valkonauhassa?

Valkonauhatyöhön ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat tehdä ihmisläheistä vapaaehtoistyötä. On hienoa saada joukkoomme esimerkiksi ensiaputaitoinen luennoitsija, mutta yhtä paljon iloa on kahvinkeittäjästä ja kenestä tahansa, joka osallistuu toimintaan omien taitojensa ja mieltymystensä mukaan. ”Ihmisenä olemisen taidot” riittävät.

 

Työnne kuulostaa tärkeältä, mutta en voi elämäntilanteeni takia sitoutua säännölliseen toimintaan tai mihinkään pitkäaikaiseen juttuun. Onko teillä mitään kertaluonteisia tapahtumia?

Kyllä. Meillä on sekä kertaluonteisia että toistuvia tapahtumia. Kenenkään ei tarvitse sitoutua pitkäkestoiseen ja toistuvaan tapahtumaan, vaan jokainen voi osallistua oman aikataulunsa ja halunsa mukaan. Meille ovat tärkeitä myös kannattajajäsenet, jotka haluavat tukea toimintaamme taloudellisesti mutta jotka eivät muuten osallistu valkonauhatyöhön.

 

Suomessa on tuhansia järjestöjä, ja vapaaehtoistyötä voi tehdä laidasta laitaan. Miksi minun kannattaisi liittyä juuri Valkonauhaan?

Valkonauha on perinteikäs ja monipuolinen järjestö. Emme olisi pystyneet toimimaan yli sataa vuotta, jos toiminnassamme ei olisi ”sitä jotakin”. Harva muu järjestö tarjoaa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten, iäkkäiden, naisten ja miesten, maahanmuuttajien, päihdekuntoutujien, pitkäaikaissairaiden ja vankien kanssa. Lisäksi koulutamme jäseniämme, tarjoamme työnohjausta, järjestämme virkistystoimintaa, kokoonnumme vuosittain yhteen eri puolilta Suomea ja toimitamme lehteä. Toimimme itsenäisesti ja laajan yhteistyöverkoston kanssa Suomessa, ja ulotamme apumme joissain hankkeissa myös ulkomaille. Kansainvälisenä järjestönä pidämme yllä yhteyksiä Valkonauhan yhdistyksiin ympäri maailmaa. Kuuntelemme jäseniämme ja päivitämme toimintaamme kentältä saadun palautteen pohjalta. Moni toimintamuoto on syntynyt suoraan jäsenen aloitteesta. Tervetuloa suunnittelemaan ja tekemään!

 

Miten rahoitatte toimintanne?

Liiton toiminnan keskeisimmät rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Helsingin kaupunki, Vantaan ja Espoon kaupunki, evankelisluterilaiset seurakunnat  ja Kirkkohallitus.  Näiden lisäksi tulolähteitä ovat eri säätiöiden ja rahastojen avustukset, joista merkittävimpinä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö ja Tunkelon Säätiö, sekä yksittäisten seurakuntien kolehdit.

 

Tunnen itseni jotenkin vieraaksi seurakunnassa enkä käy kirkossa säännöllisesti. Mitä minulta odotetaan kristittynä Valkonauhassa?

Valkonauhan jäsen voi olla, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Tärkeää on, että jäsenet hyväksyvät sääntömme, jotka pohjautuvat kristillisiin arvoihin. Niissä korostuu lähimmäisenrakkaus ja yhteiskunnalliseen vastuuseen ohjaaminen. Sääntömme voi lukea kotisivuillamme Säännöt